خدمات حوزه هیاتها

جهت مشاهده خدمات این حوزه کلیک نمایید

خدمات حوزه ورزشی

جهت مشاهده خدمات این حوزه کلیک نمایید

خدمات حوزه باشگاهها

جهت مشاهده خدمات این حوزه کلیک نمایید

خدمات حوزه حراست و بازرسی

جهت مشاهده خدمات این حوزه کلیک نمایید

خدمات حوزه پروژه های عمرانی

جهت مشاهده خدمات این حوزه کلیک نمایید

خدمات حوزه جوانان

جهت مشاهده خدمات این حوزه کلیک نمایید

خدمات حوزه مالی

جهت مشاهده خدمات این حوزه کلیک نمایید

خدمات حوزه اداری

جهت مشاهده خدمات این حوزه کلیک نمایید

خدمات حوزه پرسنل

جهت مشاهده خدمات این حوزه کلیک نمایید

تعداد خدمت الکترونیک

(قابل بهره برداری)

تعداد حوزه خدمات

(قابل بهره برداری)

تعداد واحد سازمانی

(ارائه کننده خدمت)

تعداد ادارات شهرستان

(ارائه کننده خدمت)

تعداد باشگاه ورزشی

(دریافت کننده خدمت)

تعداد هیات ورزشی

(دریافت کننده خدمت)

تعداد سازمان مردم نهاد

(دریافت کننده خدمت)

تعداد پرسنل سازمانی

(دریافت کننده خدمت)

تعداد ورزشکار

(دریافت کننده خدمت)

تعداد پیمانکار پروژه عمرانی

(دریافت کننده خدمت)

تعداد پروژه عمرانی

(قابل واگذاری)

تعداد اماکن ورزشی

(قابل واگذاری)

میز خدمت الکترونیک چیست ؟

میز خدمت به عنوان یک مرکز ارتباطات در اداره است که تنها نقطه تماس میان اداره و مشتریان داخلی و خارجی به شمار می‌رود، هدف این مرکز ارائه خدمات به ‌هنگام و کارآمد به ارباب رجوع اداره در هر لحظه و زمان می‌باشد
میز خدمت الکترونیکی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، تکریم ارباب رجوع و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد در ادرات مستقر می گرددسایت های خبری اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

پورتال اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

جهت مشاهده خدمات این حوزه کلیک نمایید

حوزه بانوان اداره کل

جهت مشاهده خدمات این حوزه کلیک نمایید

کمیته علمی و پژوهشی اداره کل

جهت مشاهده خدمات این حوزه کلیک نماییدیزد ، خیابان آیت الله کاشانی ، نبش تقاطع بلوار امام جعفر صادق(ع) ، اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

تلفن: 36233055  تلفن گویا : 36233055    فکس : 36240942
; بالا